Během tří dnů v roce 1986 zemi míjel chvost záhadné komety. V průběu té doby na zemi najednou ožili stroje a začali terorizovat své lidské stvořitele. Skupinka lidí na odpočívadle pro kamióny, oblopená oživlými náklaďáky, se vydává zastavit stroje, před tím, než stroje zastaví je.