Stephen.King.CS - 1. československý web krále moderního hororu
Dennis Downing: Territories

Původní recenze a povídání o hudebním albu inspirovaném Kingovou ságou Temné věže z pera Romana Hrušky a ST/NGA.

Rád bych se pozastavil nad samotným názvem tohoto alba, který se jmenuje docela záhadně – Hudba z Teritorií. Jak víme, Teritoria byla poprvé popsána v knize Talisman, kterou napsal Stephen King společně s Peterem Straubem. A jako taková jsou Teritoria název jen pro jeden ze světů, které spojuje Temná Věž.
Je škoda, že témata nejsou celá, ale zhruba jen minutové ukázky, takže se nedá hodnotit album jako celek.

1. Crossing Over/Projít na druhou stranu (skrz mezi světy) 6:19
Zcela určitě hudebně zpracovává přechod mezi světy. Může to být onen velký exodus „starších“, kteří odešli ze Středosvěta do jiných světů, při čemž se dostali i do našeho světa, kde už zřejmě zůstali. Také to může být Rolandovo putování do 3 různých časových období Země, konkrétně města New York. A také zde může být zachyceno putování Jacka mezi naším světem a Teritorii.

2. Gilead (city of love and light)/Gilead (město lásky a světla) 4:55
Naprosto jasně popisuje svým stylovým hudebním jazykem Gilead, město lásky a světla, v době Rolandova mládí. I sám Roland se totiž o Gileadu zmiňuje jako o městě světla. Jeho pozdější chmurný osud je krátce nastíněn v Pistolníkovi a poněkud více naznačen v Čaroději a sklu.
Toto téma začíná naprosto snově, jakoby z jiného světa, což je konec konců pravda. Později se k hudebnímu doprovodu připojí i pár trubek, které evokují pocit něčeho vznešeného a slavnostního. Možná dokonce slavnosti na počest nových pistolníků.

3. Along the Path of the Beam/Na stezce Paprsku 5:54
Začíná klidně a mírně. Popisuje putování po stezce Paprsku.
Stezka Paprsku je v podstatě dráha, která ukazuje kudy se ten který Paprsek ubírá, ale především, když po ní půjdete dostatečně „dlouho“, dostanete se až k mýtické Temné Věži, která stojí ve středu všeho bytí.

4. Prophecy of the Oracle/Proroctví Orákula 4:05
Toto je jedno z témat, které můžeme zcela jasně zařadit do určité knihy. V tomto případě se jedná o název třetí části Pistolníka: Orákulum a Hory. I když to není zcela přesné, protože v této části toho Orákulum moc nenavěští. Spíše má zájem o chlapce Jakea, který se přidal k Rolandovi u dostavníkové stanice, a který si nepamatuje, odkud přišel. I když my víme, že pochází z našeho světa, konkrétně z Manhattanu 70. let.

5. The Girl at the Windows/Dívka v okně 5:00
Jasně ukazuje Rolandovu lásku z mládí, Susan Delgadovou z panství Mejis, do kterého patří malé městečko Hambry. Tohle malé město se v druhé části Čaroděje a Skla stane dějištěm několika tragédií najednou, z nichž jen ta jedna má pro 15ti letého Rolanda zásadní a bolestný význam. Tím se stává upálení Susan na hranici, za přispění místních obyvatel, které vede čarodějnice Rhea z Cösu , jež Susan z hlouby duše nenávidí. Je to také v Čaroději a Sklu název II. kapitoly třetí části knihy s názvem Uzraj a sklizni.

6. On the Shore of the Western Sea/Na břehu západního moře 4:34
Nás odnese na břeh západního moře, kam doputoval Roland na konci Pistolníka a kde začínají Tři vyvolení. Na tuhle část cesty k Věži určitě Roland nerad vzpomíná. Důvodem je setkání s podivnými humroidy, kteří se svými věčnými otázkami typu: Ded a čem? Did a čok? A Did a čik? nejenom přivedou člověka k šílenství, ale ještě ho při troše neopatrnosti stačí připravit o všechny prsty a vyčnívající části těla. V tomto případě z toho Roland vyvázl ještě docela dobře, pouze s trochu vykouslým lýtkem a ukouslým prostředníčkem a ukazováčkem.
Téma není celé, takže nejde zhodnotit hudební zpracování téhle humorně-krvavé scény.

7. Reaping Fair/Trh o žních 3:47
Snažil jsem se o různé překlady (slovník totiž nabízí výběr mezi trhem a veletrhem), až nakonec jsem dospěl ke slovům Trh o žních (veletrh sice v Brně máme, ovšem s určitostí pochybuji, že by ho měli také v Gileadu :o).
Hudba nás hned vtáhne do víru středověké tancovačky, oslavující bohatou úrodu v Gileadu. Co dodat? Možná můžeme spekulovat, že se i náš malý Roland, společně se svým otcem Stevenem Deshainem, přišel podívat. Kdo ví…

8. Thunderclap/Hromová tišina 5:57
Nás zavádí do zdánlivě opuštěné vesnice kousek od místa zvaného Hromová tišina. Ona Tišina je oddělena horským masivem od světa lásky a světla, který prozatím odolává nájezdům Vlků, z druhé strany, kteří jsou přisluhovači temných sil patřících do armády Karmínového krále. V pravidelných intervalech útočí na vesnici a unáší děti. Kdo četl Černý dům, ví oč jde a proč.
Hudební zpracování je podivné a nemohu se zbavit dojmu, že v něm slyším úvodní tóny nějaké mexické, či argentinské telenovely.

9. Ka Like a Wind/Ka jako vítr 3:47
Je naproti tomu dobře udělané a příjemné na poslech. Jde o určité společenství, která v dobách rozkvětu Středosvěta měla velké duševní nadání. V pozdějších dobách a také v samotném ději Temné Věže, je to jakékoli společenství lidí, zejména Pistolníků. Toto uskupení má pro pozdější děj jednoznačně velký význam, který nám bude zřejmě odhalen v VII. díle s názvem Temná věž. Kdyby totiž nebylo Ka Rolanda a jeho dvou dalších Pistolníků, Karmínový král by už dávno zbořil zbývající Paprsky, které ještě drží pohromadě. A nejen to, Ka také pomáhá Rolandovi překonávat různé překážky a nástrahy, které mu staví Karmínový král do cesty, aby ho co nejvíce zdržel na jeho cestě k Věži.

10. Court of the Crimson King/Dvůr Karmínového krále 6:03
Nás zavádí na další z neuvěřitelných míst v Rolandově světě, na Dvůr Karmínového krále, sídlícího na vrcholu Temné Věže. Zatímco je hudba v Ka jako vítr náladová a snová, hudební pohled na Dvůr Karmínového krále je už od prvních tónů dunivý a temný, ostatně jako sama Temná Věž. Podle mého mínění tu může jít i o soud, který právě začíná s Karmínovým králem jako hlavním soudcem. Tomu ostatně odpovídá, podle mě, i dost hudebních motivů. Druhá část skladby na nás pouští ponurou atmosféru, kterou vyvolává hučení větru, prohánějící ho se bezútěšnými chodbami z šedého až černého kamene, ze kterého je postavena Temná Věž. Škoda, že tu není pořádně využita věta: Na Dvoře Karmínového krále je mnoho netvorů, pocházející z knihy Černý dům. Bylo by zajímavé slyšet, jak by si autor poradil s hudebním ztvárněním těch obrovských kobek v podzemí, kde neexistuje čas a kde drží Karmínový král své telekinetiky.

11. Childe Roland to the Dark Tower Came/Childe Roland přišel k Temné Věži 4:00
A je tu mohutný a heroický závěr: Jak Childe Roland přišel k Temné Věži, což je i název oné epické básně od Roberta Browninga. K tomuto se skutečně nedá mnoho dodat, snad jen, že fanfáry jsou zcela na místě a melodie taky není špatná. Závěr celého alba tak vyznívá opravdu tématicky.

Ukázky z alba Territories

Roman Hruška
2.3.2004, 01:50
celkem 4 komentáře     
komentáře
Odeslání příspěvku do komentářů je možné i bez vaší registrace.

Podsekce
TESTY & KVÍZY
MUZIKING
INSPIRACE
POSTAVY Z DĚL
TEMNÁ VĚŽ SPECIÁL
 
Změň skin:  
Obsah
Ukázka z Temné věže 6
Pistolníci
Historie Středosvěta
Čarodějova duha
Strážci Paprsků (Portálů)
Randall Flagg - Temný muž
Dennis Downing: Territories

1
E-mail
Heslo
  r e g i s t r a c e
  p o m o c
Web si právě čte 1 člověk

Na tvorbě webu Stephen King CS/Horor Revue se můžete i spolupodílet pomocí článků a recenzí, které můžete jako registrovaný uživatel vkládat on-line. Další návrhy, náměty i kritiky posílejte na adresu STEPHENKING@WO.CZ
Informace o webu a tvůrcích

Copyright © Petr Dušek 1999-2020, Všechna práva vyhrazena