Stephen.King.CS - 1. československý web krále moderního hororu
DoctoR
Prvotina hodná MistraKNIHY

Debuty některých autorů lze celkem bez větší nadsázky označit slovem velmi podobným slovu "prvotina", stačí nahradit v tomto slově písmenko "v" písmenkem "k". To ovšem není případ románu Stephena Kinga Carrie.

Na vlastní oči

Použití paradokumentární formy samozřejmě není nic převratného, ale v tomto konkrétním případě její použití funguje skvěle. Samozřejmě,pokud se k vyvolání hrůzy nejprve v očích a následně v duši čtenáře používá to, co je v reálném životě běžně známo a ne nějaké hypotetické příšery ať už z vesmíru nebo prostě z nějakých jiných světů, paradokument tuto hrůzu patřičně násobí... Vždyť se to přece "stalo" a tak se to může stát znovu, třeba někomu z nás. Vždyť si přece povídáme o docela obyčejné střední škole... kde studuje nešťastnice Carrie, třídní otloukánek, utiskovaná každým a každou, koho potká... Jen ti co utiskují nevědí, že Carrie disponuje zcela mimořádnými parapsychologickými schopnostmi...

Občanské judo

Celým románem se vine jako červená nit motiv zločinu a trestu. Zločiny (menší či větší) se dějí a jsou trestány... Ovšem co je nepotrestané (nebo nepotrestatelné) vyššími místy, úřadem, ředitelstvím školy, to potrestá Carrie sama. Trest je potom ovšem absolutní.
Zajímavé je, že onen absolutní trest se děje jaksi mimochodem, požár je i přes aktivní přístup Carrie způsoben vlastně nešťastnou náhodou. To posiluje charakter figury Carrie jako nešťastnice, spíše než jako obraz šílené mstitelky. Carrie sama cítí, že se jí vše vymyká z rukou, už není schopná věci řídit... Je symbolické, že se tak vlastně opakuje situace s ponížením Carrie - to co začalo jako nepříjemnost, ale vlastně ne příliš závažná (vylití kbelíku prasčí krve na hlavu Carrie), pokračuje v mnohem tragičtějším tónu (smrt Tommyho následkem pádu plechového kbelíku). A tak prosté zavření dveří školní tělocvičny a spuštění požárních trysek způsobí zkrat v aparatuře hudební skupiny a následný požár... Zločin stíhá trest a trest další zločin...

Nejslabší máte padáka

Finále celého románu probíhá v duchu varianty známé televizní soutěže Nejlabší máte padáka, ovšem dovedené až ad absurdum, kdy Zuzana Carrie Slavíková nejen vyhazuje lidi z televizního studia, ale rovnou je svojí démonickou mocí likviduje. V porovnání s Carrie jsou totiž nejslabší všichni. Přeživších je málo, z hlavních figur vlastně jenom Sue... A nutno poznamenat, že s výjimkou Tommyho jim to také přejeme. Ani Tommy však nezahyne rukou (myslí) Carrie, ale, jak už bylo zmíněno, v důsledku prvotního "žertu" na úkor Carrie.
Jako celek lze hodnotit knihu Carrie jako mimořádný vstup na scénu mimořádného autora (a mimořádně mladého, když poprvé vyšla Carrie, bylo Kingovi pouhých 27 let). A oním mimořádným autorem zůstal King dodnes.

90%

DoctoR
21.12.2003, 03:07
Kniha Carrie   
Povídka z osmé kapsy?KNIHY

Na úvod pokusu o stručné shrnutí, jak na mě zapůsobil poslední Kingův román musím rovnou konstatovat, že mě zklamal. Totiž... ono je to s tím Buickem podobné jako s několika dalšími královými romány, které nepovažuji za úplně dokonalé. Kdyby je napsal kdokoliv jiný, řekl bych si "panečku, to je tedy něco..." jenže při vědomí toho, že tento román vzešel z pera (dnes tedy spíše z textového editoru) mistra hororu Stephena Kinga, zdá se mi to takové... nijaké... I proto jsem zvolil podtitul, který jednak odkazuje na Čapkovy povídky, rovněž lehce mysteriózní, jednak klade otázku, nejedná-li se přece jenom už o několikrát převařenou kávu.

Povídka nebo román?

Povídka. Jednoznačně, přestože kniha má bratru tři sta stránek... ale přestože King sám hovoří o románu, já bych zvolil spíše označení povídka, v nejlepším případě novela... Koneckonců, může si za to Mistr sám, když jeho předchozí romány měly těch stránek 500 - 1200... Ale nejde jen o počet slov, jde také o samotnou strukturu, motivace a pozadí jednotlivých figur... a i tady je třeba konstatovat, že se jedná spíše o povídku, než o cokoliv jiného. Nechci srovnávat Buick třeba se Svědectvím, kde se pozadí postav stává organickou součástí děje románu, ale i vedle nejkratší Kingovy knihy Carrie je zřejmé, co je román a co nikoliv.

Tommychristina

Kniha Z buicku 8 mi připomíná jakýsi konglomerát starších Kingových prací Christina a Tommyknockeři... Máme tady pozoruhodné auto, které má schopnost regenerace (i když to je Buick a ne Plymouth Fury) a stejně jako se zjeví Christina prostřednictvím podivného starce, i Buick je přiveden na tento svět pomocí muže v černém. Stejně jako Christina omámí Arnieho, tak i Buick omotá svojí neviditelnou pavučinou Curtise Wilcoxe... a konečně stejně jako Arnie v Christině, i Curtis v Buicku umírá při autonehodě... A stejně jako v Tommyknockerech, jsou tu zvláštní bytosti, ovládající lidské entity...

Nicméně...

... vše, co bylo řečeno (či spíše napsáno), neznamená, že by se mi kniha nelíbila... Jen mě zklamala, což jsem ostatně také už konstatoval výše. Zklamala proto, že jsem čekal nový román s originální zápletkou a dostalo se mi povídky s motivy připomínající jiná Mistrova díla. Ale přesto, Buick sám o sobě je skvěle napsán (ostatně tak jako vždy), situace vystavěny a vygradovány v rytmu, který zrychlí tep (ostatně jako vždy) a prostředí amerického maloměsta tak barvité, jako by ono maloměsto žilo přímo za vašimi okny, před nimiž usedáte do své lenošky s novou Kingovou knihou v ruce (ostatně jako vždy).

Věřím, že se Vám Buick také bude nakonec líbit... jen Vám nesmí vadit, že už jste to vlastně někdy nějak četli...

60%

DoctoR
19.12.2003, 23:13
Kniha Z buicku 8   
  1  /Celkem stran: 1
Podsekce
SERVIS
NOVINKY/ČLÁNKY
PŘIPRAVUJE SE
RECENZE
KOMENTÁŘE
HODNOCENÍ
ANKETY
TOP & DOWN!
 
Změň skin:  
Obsah
Prvotina hodná Mistra
Povídka z osmé kapsy?

1
E-mail
Heslo
  r e g i s t r a c e
  p o m o c
Web si právě čtou 3 lidé

Na tvorbě webu Stephen King CS/Horor Revue se můžete i spolupodílet pomocí článků a recenzí, které můžete jako registrovaný uživatel vkládat on-line. Další návrhy, náměty i kritiky posílejte na adresu STEPHENKING@WO.CZ
Informace o webu a tvůrcích

Copyright © Petr Dušek 1999-2021, Všechna práva vyhrazena